Úvod / Help / Spadačka neboli přesah motivu přes formát

Spadačka

Přesah motivu přes formát finální tiskoviny

Je nutné si uvědomit, že finální formát tiskoviny, například letáku A4 (210 × 297 mm), vzniká až po ořezu tiskového archu na tento formát. To znamená, vyřezává se finální formát z rozměru většího na formát menší, cílový.

Proto když komponujeme motiv tiskoviny, například právě letáku A4, musíme si uvědomit, že veškeré objekty na stránce musí vycházet ven ze stránky minimálně o 3 mm. Při ořezu jsou tiskové archy srovnány v jisté toleranci, takže nůž musí řezat do prostoru s motivem. Nikoliv trefit pomyslnou hranu konce motivu.

Zde klasická  tvorba letáku A4:

Chceme vyrobit leták formátu A4 (210 × 297 mm).

Založíme dokument A4 (například v Corelu) a veškerou grafiku co má být až do hrany letáku přetáhnem mimo tento formát ven z dokumentu (na obrázku
vpravo šedá plocha podkresu, obrázky, svislá černá linka).

Poté co je vše na stránce schváleno, přikročíme k vytvoření PostScriptu (a pak následně PDF) do cílového formátu zvětšeného o 10 mm na každou stranu tak, aby se tam vešly značky (udělá aplikace) a zachoval se přesah grafiky (tzn. 230 × 317 mm).

Výsledný ořez znázorňují červené linky – viz detail levého dolního rohu tiskoviny. Všechny objekty jdou ven přes tento řez.

   

Ukázky tvorby grafiky uvnitř formátu A4

Zde příklad tvorby a usazení inzerátu formátu 180 × 100 mm na formát A4 dokumentu (znázorněno šedou plochou).

Grafika musí být přesně na střed A4 formátu (!!!)
a ořezové značky je nutno vytvořit ručně. Aplikace by je dělala špatně na výchozí formát dokumentu (A4)!

Můžeme samozřejmě ale založit dokument formátu
180 × 100 mm přímo v aplikaci a pak pracujeme dle stejných zásad zmíněných v příkladu č. 1. Jen pracujeme
s jinými rozměry.

Středění grafiky na dokumentu je velmi důležité ve všech osách. Ať už dojde pak k fyzickému ořezu na řezačce, nebo se inzerát ořízne elektronicky při vkládání mezi ostatní inzeráty na inzertní straně novin, například. Toto zajistí systém v redakci novin.

A proč se tomu říká spadačka?
Protože po dokončení řezu nože řezačky spadne zbytek oříznutého archu do odpadu. Prostě „spadne pryč“...

 

Spadačka a rozkresy knižních obálek a knižních potahů desek

Ukázka rozkresu a následné správné realizace grafiky obálky knihy V2 nebo V4

 

 

Ukázka rozkresu a následné realizace potahu knižních desek V8 (tvrdé desky).
Vypadá to sice na první pohled složitě, ale není. Vemte si do ruky jakoukoliv knihu, co máte po ruce a porovnejte ji s obrázkem. Všechny přesahy a záhyby od základního formátu Vám budou ihned jasné.

 


Spadačka stránek knihy

 

přesah s spadačka pro stránky knihy