Úvod / Submenu 01 / Nakladatelství

Vydejte si svou vlastní knihu!

Poskytované nakladatelské služby a možnosti, vydané tituly knih

www.TISKOVYEXPRESS.cz

Jak vydat vlastní knihu? Více informací jak si svoji knihu připravit, vytisknout a vydat, naleznete na našem serveru Tiskový Express. Svou knihu zde může vydat (nebo jen vytisknout) kdokoliv, viz nabídka a podmínky na těchto stránkách.

Hlavně zde naleznete komplexního průvodce pro vydání Vaší knihy. Navštivte: www.TISKOVYEXPRESS.cz


Nakladatelství TIGRIS: Knihy vydané vlastním nákladem nebo v koprodukci

V současné době se klasickému způsobu vydávání a distribuce nových titulů nevěnujeme (mimo publikační činost na serveru www.TISKOVYEXPRESS.cz, viz výše) a plně se soustřeďujeme na ostatní polygrafickou výrobu. Zde uvedené tituly jsou souhrnem doposud vydaných knih a jejich základních charakteristik, vydaných jak vlastním nákladem, tak v koprodukci s ostatními nakladatelstvími. Většina publikací je u nás vyprodána. Některé jsou ale stále v síti distribučních firem (nejčastěji Pemic) a nebo u knihkupců.
 

 

Ze Zlína do světa – příběh Tomáše Bati
Zdeněk Pokluda

Jsou jména, která mají váhu symbolu. Patří k nim také jméno Baťa. Ve 20. století se Baťovy boty prodávaly po celém světě, Baťův Zlín si získal pověst města zahrad a moderní architektury a svébytnou podobu si udržuje dodnes. Působením Tomáše Bati (1876–1932) ve Zlíně vyrostl rozsáhlý komplex továren, kolem města se rozvíjela širší průmyslová aglomerace; Baťovou exportní expanzí se československým výrobkům otevíraly cesty do celého světa. Mnohostranná činnost Tomáše Bati stále poutá pozornost, alespoň nejdůležitější fakta chceme připomenout na následujících stránkách (v podstatných částech jde o upravené pasáže textu z publikace „Sedm století zlínských dějin”, Zlín 1991).

Náklad knihy vyprodán!
Formát knihy 230 × 277 mm
Počet stran 64 stran, matná křída 150 gr.
Vazba V4, šitá s obálkou a matným laminem
Pultová cena 99 Kč
Náklad 1000 ks
Mutace texty v českém a anglickém jazyce
Vydáno Nadace Tomáše Bati ve spolupráci s ČR-MZA Brno – Státním okresním archivem Zlín a s nakladatelstvím Tigris
ISBN 80-239-2149-5

Bejrút, křižovatka kultur
 

Bejrút – město, existující neuvěřitelných šest tisíciletí, bouřlivé a rozechvělé, slavnostní i úzkostné, leží na nádherném, ale poněkud „nevýhodném” místě. Sevřen horským masivem respektuje starodávné tradice drsných venkovských horalů, ale vlivem odkazu antických civilizací se nebrání obchodu se zeměmi v zámoří ani jejich kultuře.
Aktuální dokument tvořený názory a výpověďmi bejrútských nejvýznamnějších spisovatelů a novinářů.

Náklad knihy vyprodán!
Formát knihy 210 × 260 mm
Počet stran cca 160, plnobarevně, křídový papír
Počet fotek cca 200
Vazba vázaná, s přebalem
Pultová cena 599 Kč
Náklad 1000 ks
Vydáno v koprodukci s Romain Pages Editions (Francie)
ISBN 80-86062-16-3

Duch Austrálie 
Stéphane Korb

Známý francouzský fotograf Stéphane Korb Vás ve své knize provede napříč Austrálií. Na fotografiích a ve svém příběhu Vám odhalí nejen drsnou nádheru australské přírody, ale představí Vám i lovce krokodýlů, žraloků či prostředí místních zlatokopů.

Náklad knihy vyprodán!
Formát knihy 260 × 305 mm
Počet stran cca 192, plnobarevně, křída 170 gr.
Vazba tuhá, s laminovaným barevným potahem a přebalem
Mutace česky
Pultová cena 690 Kč (při objednávce u nás nebo e-mailem cena 550 Kč)
ISBN 80-86062-03-1

Sen o říši krásy
Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic

Publikace představuje fenomén českého sběratelství na rozhraní 19. a 20. století – básníka a spisovatele Jiřího Karáska ze Lvovic a sbírku Karáskovy galerie. Jiří Karásek sbírku vybudoval během třiceti let a až do své smrti (1951) ji soustavně doplňoval. Svou činnost všemožně popularizoval a tak povědomí o jeho sběratelském úsilí bylo všeobecné – dařilo se mu získávat darem či odkazem další díla a vybudovat jedinečný soubor, který nebyl nikdy v celku představen veřejnosti.
Sbírka, zaměřená na kresbu a grafiku od 16. do 20. století, obsahuje také malby a plastiku z celého středoevropského regionu. Fond galerie obsahuje na 36 000 položek, které pochází především od českých umělců (Škréta, Brandl, Machek, Navrátil, Mánes, Hlaváček, Váchal, Zrzavý, Mucha, Kremlička atp.).

Náklad knihy vyprodán!
Formát knihy 210 × 270 mm
Počet stran cca 400, plnobarevně, matná křída 150 gr.
Počet fotek 300
Vazba V8, plátno s přebalem
Mutace texty v českém a anglickém jazyce
Pultová cena 2250  Kč
Náklad 1000 ks
Vydáno v koedici s Obecním domem
ISBN 80-86339-05-X

Kniha o knedlíku
 

Tato netradiční kuchařka je věnována všem, kteří mají v oblibě původní českou kuchyni a zabývá se pouze a jen „kulatou věcí zvanou knedlík”.
Přibližně šedesát receptů s bohatými ilustracemi čtenáři zprostředkuje historii vzniku a tradici pojídání knedlíků v zemích českých a rakouských.

Náklad knihy vyprodán!
Formát knihy 165 × 220 mm
Počet stran cca 112, lesklá křída 135 gr.
Vazba V8a
Pultová cena 249 Kč
Náklad 1000 ks
Vydáno v koprodukci se Štýrským nakladatelstvím (Rakousko)
ISBN 80-86062-07-4

Láska, Přátelství
Láska a přátelství v citátech a fotografiích

Tyto dvě knihy představují soubor citátů slavných osobností, lidových moudrostí a pořekadel na téma „Láska” a „Přátelství”, doprovázené uměleckými fotografiemi Lubiho Pořízky.
Láska a přátelství jako hodnoty představují jednoznačná pozitiva v životě člověka a tudíž činí život krásným a příjemným.
A o totéž se také snaží tyto dvě publikace – aby se člověk nad moudry zamyslel, vzal si z nich ponaučení a vytvářel tyto hodnoty i nadále ve svém životě. Třeba tím, že knihu daruje svým blízkým.

Náklad knihy vyprodán!
Formát knihy 165 × 165 mm
Počet stran cca 60, plnobarevně, lesklá křída 150 gr.
Vazba V8
Pultová cena 180 Kč
Náklad 3000 ks každá
Vydáno v lednu 2002
ISBN 80-86062-09-0 (Láska)
80-86062-10-4 (Přátelství)

Morava, krásná zem
Výpravná fotografická publikace

Výpravná fotografická publikace představuje Moravu především jako krásnou zemi s bohatou historií.
Poetický text rozděluje Moravu do devíti regionů a výstižně jednotlivé regiony charakterizuje. Zdůrazňuje především jejich architektonické, geografické a také historické zvláštnosti a je doprovázen nádhernými fotografiemi od významných českých fotografů.

Čtenář-divák zajisté ocení celkovou atmosféru knihy, jakož i další dvě jazykové verze všech textů (angličtina, němčina), které umožní obdivovat krásy naší vlasti také zahraničním návštěvníkům.

Náklad knihy vyprodán!
Formát knihy 240 × 305 mm
Počet stran cca 160, plnobarevně, křídový papír 170 gr.
Počet fotek přibližně 180
Vazba vázaná, s přebalem
Mutace texty v českém, německém a anglickém jazyce
Pultová cena 599 Kč
Náklad 3000 ks
Vydáno nakladatelství Tigris
ISBN 80-86062-13-9

Krásy Moravy
Fotografická publikace s průvodním textem

Soubor téměř dvou set padesáti barevných uměleckých fotografií zachycuje architektonické památky a zajímavosti i přírodní scenérie na území celé Moravy a Slezska, jak je Lubi Pořízka ztvárnil během několikaleté soustředěné práce.
Fotografie jsou doplněny zasvěcenými popisky s řadou historických kulturních informací.
Předmluvu s názvem Morava, která krátce a výstižně popisuje vývoj Moravy od roku 822, napsal Jiří Kohoutek. Kapitola „Historie Moravy v datech”, jejímž autorem je Dr. Rudolf Žáček, obsahuje přehled chronologicky seřazených dat a událostí, jež se k nim vztahují. Vychází ve druhém vydání.

Náklad knihy vyprodán!
Formát knihy 220 × 300 mm
Počet stran cca 200, plnobarevně, matná křída 170 gr.
Vazba tuhá, s barevným laminovaným přebalem
Mutace česká, anglická, německá
Pultová cena 495 Kč

Národní kulturní památky
Kapesní encyklopedie NKP a památek UNESCO

Publikace je praktickou kapesní encyklopedií obsahující místopisně řazený soupis všech národních kulturních památek a památek České republiky zapsaných na seznam světového dědictví UNESCO.
Přehledná hesla jsou doplněna praktickými informacemi včetně aktuálních otevíracích dob a cen vstupného.
Kniha je určena především turistům, výletníkům, cyklistům a motoristům, ale také cestovním kancelářím, obecním úřadům a kulturním střediskům jako nepostradatelná pomůcka pro plánování vycházek, zájezdů a výletů.

Náklad knihy vyprodán!
Formát knihy 163 × 115 mm
Počet stran 120, plnobarevně, matná křída 150 gr.
Počet fotek 107
Vazba V4, šitá s měkkými deskami
Náklad 3000 ks
Pultová cena 249 Kč
Vydáno v koprodukci s nakladatelstvím Titanic
ISBN 80-85909-69-3 (Titanic)
80-86062-05-8 (Tigris)

Morava a Slezko
na starých pohlednicích

Tato kniha představuje soubor téměř čtyř stovek barevných i černobílých dobových pohlednic, pocházejících z let 1890–1939.
Na pohlednicích jsou zachycena moravská města a městečka, památná místa, významné historické památky a přírodní scenérie z území celé Moravy a Slezska.
Autor Jiří Chvojka dle svých vlastních slov nesleduje vědeckou přesnost či vývojovou linii, ale pokouší se čtenáři přiblížit jak vypadal život v té které lokalitě v době vzniku pohlednice.
Jako základní prameny informací posloužily Ottův slovník naučný a Masarykův slovník naučný, Vlastivěda Moravská, encyklopedie Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Kováříkovy Literární toulky Moravou, Kallábovy Pověsti hradů moravských a slezských a řada místopisné literatury a dobových průvodců.

Náklad knihy vyprodán!
Formát knihy 163 × 235 mm
Počet stran cca 288, plnobarevně, matná křída 115 gr.
Počet fotek 400
Vazba V8, tuhá, šitá
Mutace texty v českém, anglickém a německém jazyce
Pultová cena 595 Kč
Náklad 3000 ks
Vydáno v koedici s nakladatelstvím Libri
ISBN 80-7277-050-0 (Libri)
80-86062-06-6 (Tigris)

Praha
Obrazová publikace

Praha, to je zvláštní město. Krásné, jedinečné řekl bych, a odjakživa přitahuje každého, kdo má rád krásu. Nevšední krásu. Vídáme to na Hradčanském náměstí. Opětovně se tento veliký prostor mění vlastně v mezinárodní salon automobilů všech značek. A my potom můžeme sledovat užaslé oči všech těch cizinců, kteří se rok co rok takovým širokým proudem sjíždějí do Prahy. Je vidět úžas, je vidět nadšení. A tak se mimoděk ptáme sami sebe, co vlastně dělá Prahu tak krásnou. Já bych řekl, že je to především krajina. Ba, dá se mluvit přímo o zeměpisném předurčení. To je krajina, kterou rozhoduje řeka Vltava, která po dlouhé pouti mnohými kilometry se najednou otáčí pomalým zákrutem a vytváří od Vyšehradu dál široké jezero s hladinou a ostrovy, které jsme dodneška nedovedli dost včlenit do života Prahy, ačkoliv starý Žofín, dnešní Slovanský ostrov, býval střediskem české Prahy a zároveň takovou parádní ukázkou zahradnického umění městských sadů....

Náklad knihy vyprodán!
Formát 220 × 305 mm, 160 stran
Vazba V8, papír křída 135 gr.
Více než 120 uměleckých fotografií Popisky v češtině
a v dalších 5 světových jazycích:
angličtině, němčině, francouzsštině,
italštině, ruštině

Žijící lidé pravěku
Nejdivočejší místa světa

Tato kniha vznikala téměř deset let během expedic na několik míst naší planety, která by se snad bez nadsázky dala nazvat nejdivočejšími místy světa. Většinou jsou to místa velice těžko přístupná, ukrytá v horách a obtížně prostupné džungli nebo chráněná nehostinnou pouští či polopouští. Jsou to místa, kam civilizace proniká jen pozvolna.
Kniha popisuje a fotograficky dokumentuje více než třicet přírodních národů světa, které na těchto místech dodnes žijí přírodním způsobem života. Jsou-li pravdivé teorie, které nás učili ve škole, pak tato kniha dokumentuje dodnes existující pravěk.

Náklad knihy vyprodán!
Formát knihy 240 × 305 mm
Počet stran 176 stran, křídový papír
Počet fotek přibližně 200
Vazba vázaná s přebalem
Pultová cena 699 Kč
Náklad 3000 ks
Vydáno nakladatelství Tigris
ISBN 80-86062-14-7

Antonín Procházka
Životní a umělecká cesta malíře

Kniha na více než 400 stranách představí čtenáři cca 650 barevných reprodukcí doprovázených jak historií jejich vzniku, tak i odborným popisem a ohlasy u publika tehdejšího i současného.
Publikace také ve zkratce zachycuje vývoj výtvarného umění v období od vzniku první republiky až do roku 1945 a zároveň obsahuje také umělcův životopis.
Antonín Procházka se narodil 5. června 1882 ve Vážanech u Vyškova a zemřel 9. června 1945 v Brně ve věku 63 let.

Náklad knihy vyprodán!
Formát knihy 230 × 300 mm
Počet stran cca 400, plnobarevně, křídový papír
Počet fotek více než 700
Vazba vázaná, s přebalem
Mutace texty v českém a anglickém jazyce
Pultová cena 1950 Kč
Náklad 1600 ks
Vydáno Obecní dům, Moravská galerie Brno a Muzeum města Brna ve spolupráci s nakladatelstvím Tigris
ISBN 80-86549-01-1

Poslední přírodní ráje
Čech, Moravy a Slovenska

První verze vyšla před více než dvaceti lety pod nesprávným jménem. Měla se původně jmenovat Poslední ráje Československa, což cenzurou neprošlo. Byla tedy přejmenována na Naše přírodní ráje. Doba způsobila, že i obsah knížky byl poněkud zfalšován – mnohé, co se nekrylo s oficiálními stanovisky, bylo nemilosrdně vyškrtáno. Vyšel z toho krátký cestopis po krásných a cenných koutech naší tehdejší vlasti, napsaný s upřímnou snahou vzbudit v čtenářích zájem o přírodu a její ochranu. To se moc nepovedlo; pochvaly jsme se dočkali od přírodovědců a ochránců přírody, ale veřejnosti se dílko zřejmě nedotklo – odezvu jsme nezaznamenali.
Proč tedy usilujeme o nové, byť zkrácené vydání?
Naše generace se ocitla v situaci, která nepotkala žádnou z předchozích. Ještě nikdy neprošla krajina určitého státu v úseku pouhých pěti desítiletí tolika převratnými změnami, nikdy nebyly tak vážně ohroženy tak rozsáhlé plochy přírodních celků.

Náklad knihy vyprodán!
Formát knihy 165 × 240 mm
Počet stran cca 256 barevných a 48 černobílých stran, křídový papír
Počet fotek přibližně 200
Vazba vázaná
Pultová cena 499 Kč
Náklad 3000 ks
Vydáno nakladatelství Tigris
ISBN 80-86062-18-X

Rodiče a děti
RNDr. Jiří Čihař

Zachovat vlastní druh – zabezpečit potomstvu co nejúčinnější ochranu a zdárný vývoj – je jedním z nejsilnějších a nejdůležitějších přírodních zákonů. Respektují jej všechny živé bytosti na Zemi a řeší ten úkol dvěma způsoby: buď tak, že mají obrovské množství potomstva, o které se pak už nestarají, nebo tím, že mají mláďat sice méně, ale věnují jim značnou péči.
Příkladem první skupiny organismů mohou být rostliny a mnozí, často ti vývojově nejjednodušší živočichové. Rostliny mívají obvykle obrovské množství semen. Stejně je tomu u živočichů nejrůznějších kmenů a tříd, ti, kteří nebudují pro své potomstvo zvláštní úkryty nebo se o ně nestarají, mívají obvykle obrovské množství vajíček – živočichové bezobratlí, většina ryb nebo žab...
Tím, jak se během vývoje civilizuje, vzdaluje se stále více od přírody.

Náklad knihy vyprodán!
Formát knihy 165 × 240 mm
Počet stran cca 184 celobarevných stran, křídový papír
Počet fotek přibližně 150
Vazba pevná vazba
Pultová cena 399 Kč
Náklad 2000 ks
Vydáno nakladatelství Tigris
ISBN 80-86062-23-6

Deutsch Live
výuka pomocí nácvikových textů

Mluvíte německy?? Ještě ne!?!
Nebo ne tak dokonale?!? Máte zájem se naučit??
Zde je řešení – možnost výuky pomocí nácvikových textů!
56 scének z každodenních situací v Německu, více než 4 hodiny slovní zásoby, poslechových textů a cvičebních testů – k zautomatizování, nácviku výslovnosti, vlastní kontrole.
Témata z obsahu: U lékaře, Volný čas, Nákupy, Pracovní den ...

Náklad knihy vyprodán!
Formát knihy A4
Počet stran 146
Vazba brožovaná
Pultová cena 990 Kč
Vydáno nakladatelství Tigris
ISBN 80-86062-21-X
Obsahuje 4 CD, na kterých je více než 4 hodiny slovní zásoby a poslechových textů.

Sklo
1880–1930 Nový Bor a okolí

Česká a německá publikace podrobně dokumentuje technologii zušlechťování skla na Borsku v letech vrcholné produkce regionu (1880–1930).
Nedílnou součástí publikace je také unikátní přehled firem se souborem 160 autorsky určených značek jednotlivých dílen (rafinerií), které jistě potěší zejména sběratele.
Dokumentaci doprovází bohatá obrazová příloha se stovkou reprodukcí exponátů ze Sklářského muzea v Novém Boru od prací vysoké výtvarné úrovně až po běžnou komerční a dobovým vkusem ovlivněnou produkci.

Náklad knihy vyprodán!
Formát knihy 245 × 195 mm
Počet stran cca 108, matná křída 170 gr.
Vazba V4
Mutace v české a německé verzi
Pultová cena 795 Kč (česká verze)
950,- Kč (německá verze)

Náklad 750 ks v každé verzi
Vydáno v koedici s Obecním domem
ISBN 80-86339-06-8

The Legend of Bohemian Glass
Antonín Langhamer
Anglické vydání reprezenatativní obrazové publikace

Ucelený pohled na minulost a přítomnost českého sklářství, na jeho výrobní, výtvarné a obchodní tradice. V textu jsou také stručné životopisy některých sklářů a podnikatelů, technologů, výzkumných a vývojových pracovníků, a výtvarníků. Snad vůbec poprve je zde publikován i Slovník odborné sklářské a bižuterní terminologie, jenž má přes devadesát hesel, vysvětlujících smysl základních, ve sklářské a bižuterní výrobě užívaných pojmů, informujících o složení skla a významu sklářských surovin, historických i současných způsobech tvarování a povrchového zdobení skla i skleněné bižuterie, o výrobě skleněných lustrů, bižuterních polotovarů a knoflíků.


Formát knihy 220 × 330 mm
Počet stran cca 272, plnobarevně, matná křída 150 gr.
Vazba tuhá, s plátěným potahem, ražbou a barevným
laminovaným přebalem
Pultová cena 1200 Kč
ISBN 8086062112

O slivovici
Josef Holcman

Slivovice je Boží dar, se kterým se ale musí umět zacházet. Už po staletí se na toto téma vedou všelijaké disputace se stejnou chutí, s jakou se tento lahodný mok konzumuje.
Bylo tomu tak i při vernisáži výstavy Už máte vypálené, kterou připravil Etnografický ústav Moravského zemského muzea v Brně a která na podzim roku 1995 doputovala i do výstavních sálů Muzea jihovýchodní Moravy ve zlínském zámku. Protože se to slivovičné koštování a mudrování všem zalíbilo, došlo k tomu, že napřesrok na Tři krále pozvali muzejníci domácké producenty trnkového moku ke koštování čerstvých pleskačkových vzorků typu KCD (kdo co donese), při němž se vedle toho mudrování i prozpěvovalo a hrálo divadlo. Tak se vyvinul novodobý zimní zvyk, který má už sedmý rok pevné místo ve společenském životě Zlína.

Náklad knihy vyprodán!
formát knihy 140 × 245 mm
počet stran 128
vazba vázaná s přebalem
náklad 4000 ks
pultová cena 195 Kč
ISBN 80-86062-17-1
Vydáno ve spolupráci s firmou
R. Jelínek 

Tibet
Dny sváteční

Tibet již dlouhou dobu významně ovlivňoval západní myšlení – a není tomu jinak ani dnes. Země, která je v mnohém tajemná a často nedoceněná, je opravdu jakousi „čistou zemí”. Na jedné straně stojí udatní ochranitelé dokonalosti tibetské země, kteří jsou zcela oddáni buddhismu, na straně druhé její hanobitelé, pro něž byl starý režim systémem vykořisťování a útlaku a které příchod Číňanů nakonec zahubil.

Náklad knihy vyprodán!
Formát knihy 240 × 240 mm
Počet stran cca 192, plnobarevně, křídový papír
Počet fotek cca 300
Vazba vázaná, s přebalem
Pultová cena 699 Kč
Náklad 1000 ks
Vydáno v koprodukci s Romain Pages Editions (Francie)
ISBN 80-86062-15-5

Historie umění
Obrazový průvodce

Kniha se obrací ke všem – zvídavým nebo prostě „jen se dívajícím” návštěvníkům výstav – kteří chtějí proniknout do světa západního umění a seznámit se s jeho vývojem od pravěku až po díla nejsoučasnější.

Náklad knihy vyprodán!
Formát knihy 240 × 305 mm
Počet stran cca 191, plnobarevně, lesklá křída 150 gr.
Vazba V8, s přebalem
Pultová cena 699 Kč
Náklad 2000 ks
Vydáno v koprodukci s Adam Biro Editions (Francie)
ISBN 80-86062-08-2

Zlín Magický
Obrazová publikace

Prosté přímé funkční tvary budov z červených cihel a světle šedého betonu, všudypřítomná zeleň parků, zahrad a stromořadí – takový je Zlín.
Více jak 135 barevných fotografií je rozděleno do 9 samostatných kapitol.
Publikaci doplňují: novela Zdeňka Zapletala: „Láska ve Zlíně”
a „Stručný přehled historie Zlína” PhDr. Zdeňka Pokludy.

Náklad knihy vyprodán!
Formát knihy: 220 × 300 mm
Počet stran: 124, plnobarevně, křída 170 gr.
Vazba: tuhá vazba s barevným přebalem
Mutace: česká, anglická, německá

ISBN: 80-901992-4-0

Generace sviní
Petr Bouc, sci-fi

V době, kdy se znečištěné životní prostředí, technický pokrok a genetické manipulace podepisují na morálním stavu společnosti, se její rozmařilá elita baví neetickými zhýralostmi.
Jedna z potenciálních obětí se se svým přítelem vydá po stopách, které ji zavedou až do ohniska nepravosti – odlehlé instituce hluboko v Mexických horách… Text balancuje na pomezí thrilleru a parodie. Postupně se prolínající časové roviny detektivní zápletky vyústí ve strhující konfontaci.
Kniha Vás především pobaví, ale dodá i podněty k zamyšlení nad otázkami etickými, ekologickými i filozofickými.

Náklad knihy vyprodán!
Formát knihy 130 × 200 mm
Počet stran 208
Vazba brožovaná
Pultová cena 140 Kč
Vydáno nakladatelství Tigris
ISBN 80-86062-22-8