Úvod / Help / Colormanagment a ICC profily

Colormanagement a ICC profily

Colormanagement je systém, který má jeden jediný cíl – zajistit, aby barevnost obrazu vypadala na všech periferiích stejně – dle možností každé technologie. Stejně na monitoru, barevné tiskárně, nátisku až po finální tisk. A také aby výsledná reprodukce byla co nejpodobnější původnímu, například skenovanému, originálu. Jelikož každá periferie, která obraz reprodukuje, je už principiálně jiná, je nutné zajistit, aby tato barevná shoda byla co nejvíce splněna.

Jako základní stavební kámen se v systémech CMS používají ICC profily. ICC profil je soubor popisující barevné vlastnosti každé periferie. Tyto vlastnosti se nejprve musí zjistit, a to pečlivým proměřením, a pak se může ICC profil vygenerovat. Pro monitory a skener je to relativně snadné, pro tiskárny to již vyžaduje hlubší znalosti
a technické zázemí.

Možný rozdíl v barevnosti fotografie na monitoru a po vytištění ofsetem:

Správné nastavení barevných parametrů Vašeho software i hardware až po výběr kvalitního partnera v oblasti tisku (stav tiskového stroje, stabilita procesu tisku atd.) má velký vliv na vzhled Vašich tiskovin.

Doporučené nastavení je:

  • pro RGB (červená oblast) – Adobe RGB
  • pro CMYK (modrá oblast) – ISO Coated v2 (Fogra 39) 
    (Není-li k dispozici, tak doporučujeme buď ISO Coated v1 (Fogra 27) nebo klasický profil Eurostandard.)

Separace (převod RGB na CMYK) prováděná pomocí ICC profilu jako je ISO Coated v2 (Fogra 39) v sobě již obsahuje správné hodnoty pro generaci černého kanálu (GCR/UCR) za předpokladu tiskových barev pro tisk dle ISO i hodnoty předpokládaného nárůstu tiskového bodu v archovém ofsetovém tisku.

Tento HELP je pouze obecný a je určen pro začínající uživatele, kteří potřebují objasnit základní pojmy tiskového procesu a návazných aplikací. Více informací naleznete na Internetu, v odborné literatuře a v manuálech jednotlivých sw.