Úvod / Help / Rozměrové formáty

Rozměrové formáty

Vybrané údaje

Normalizované formáty archů papíru:

 A          mm                B           mm

A0    841 × 1189           B0   1000 × 1414

A1    594 × 841             B1     707 × 1000

A2    420 × 594             B2     500 × 707

A3    297 × 420             B3     353 × 500


A4    210 × 297             B4     250 × 353

A5    148 × 210             B5     176 × 250

A6    105 × 148             B6     125 × 176

A7      74 × 105             B7       88 × 125

A8      52 × 74               B8       62 × 88

Formát expresního tisku HRG / TIGRIS
Standardní     320 × 450 mm
Maximální      330 × 487 mm

Ofset formátu B2 – arch 500 × 700 mm
Ofset formátu B1 – arch 700 × 1000 mm

   
Obálky
 
 

Formát          mm

C4             229 × 324

C5             162 × 229

C6/5          114 × 229

C6             114 × 162

DL             110 × 220

 
Formáty vizitek

Standardní a nejběžnější formát vizitek je 90 × 50 mm.

Často se ale můžeme potkat i s formátem 55 × 85 mm. Tento je s oblibou používán v německy mluvících zemích nebo u firem z těchto zemí pocházejících.

Doporučená gramáž papíru pro vizitky minimálně 250gr, lépe ale 300gr (platí pro křídový papír).