Úvod / Help / Nárust tiskového bodu

Nárůst tiskového bodu

Nárůst tiskového bodu je fyzikální jev, kdy se tiskový bod přenášený z kovolistu (tiskové matrice) při samotném procesu tisku na papír působením různých vlivů zvětšuje. Tento jev ovlivňuje výsledný vzhled Vašich tiskovin a nelze se ho zbavit, pouze s ním lze počítat při nastavování příslušných software. Nárůst tiskového bodu je jiný jak pro různé tiskové stroje, tak i pro použité papíry.

Změřit se dá jednoduše denzitometrem na tiskové škále. Nejčastěji se udává pro hodnoty rastru 40 % a 80 %. Tyto naměřené hodnoty se pak zadají do sw na DTP a ovlivňují tak zpracování dat v nich. Špatné nastavení těchto hodnot, nejčastěji ve Photoshopu, vede ke špatným výsledkům v tisku.

Separace (převod RGB na CMYK) prováděná pomocí ICC profilu jako je ISO Coated v2 (Fogra 39) v sobě již obsahuje správné hodnoty pro generaci černého kanálu (GCR/UCR) za předpokladu tiskových barev pro tisk dle ISO i hodnoty předpokládaného nárůstu tiskového bodu v archovém ofsetovém tisku.

Tento HELP je pouze obecný a je určen pro začínající uživatele, kteří potřebují objasnit základní pojmy tiskového procesu a návazných aplikací. Více informací naleznete na Internetu, v odborné literatuře a v manuálech jednotlivých sw.