Úvod / Přehled služeb / Design a grafika

Design a grafika

Nebo spíše… než grafik vůbec začne

S grafikou je to stejné jako se stavbou domu. Každý dům je jiný, originální, tak jako se Vaše požadavky na jeho funkčnost i styl různí. Jeho stavbě a hlavně úspěšnému dokončení předchází důkladné zamyšlení nad tím, co si zákazník představuje, s čím se bude pracovat, zapadá-li to do širšího vizuálního celku atd.
 
Proto, než začneme tvořit, si Vás důkladně vyzpovídáme, abychom cestu k dobrému výsledku a Vaší spokojenosti našli společně.

 
K tvorbě samotné máme k dispozici jak šikovné grafiky, tak hlavně další nutné vybavení a know-how, aby to co se vymýšlí bylo možné i zrealizovat. To znamená vzorníky barev (Pantone, RAL atd.), výlepových materiálů (Avery, JAC atd.), vzorníky písem, materiálů a vůbec všeho co je ke vzniku dobré prezentace nebo tiskoviny potřeba.
Tvorba grafického řešení je úzce spojena s dalšími činnostmi a to zejména s fotografií. Můžeme fotografovat přímo našimi prostředky nebo nabídnout stovky žánrových snímků ze světových či našich fotobank.
 
Z naší nabídky vybíráme konkrétní příklady grafických řešení:
Tvorba loga, logomanuálu, firemního stylu, značky.
Grafika tiskovin, poutačů, banerů, billboardů, inzerce.
Návrhy etiket, obalů, krabic.
Zlom publikací a knih.
Sazba a zlom novin, časopisů, firemních buletinů.