Úvod / Help / Rozlišení DPI a LPI

DPI a LPI

Když se řekne rozlišení…

LPI (lines per inch – linek na palec)

Rozlišení tiskového bodu. V podstatě udává jak velkou "tečkou" – tiskovým bodem – tiskneme. Můžete ji vidět, podíváte-li se lupou na kteroukoliv běžnou tiskovinu. Hodnota LPI je závislá na tom, jakou technologií tiskneme.
Pro ofsetový tisk se používá zpravidla 60–70 linek na cm (150–180 linek na palec = 150–180 LPI).

DPI (dots per inch – bodů na palec)

Rozlišení udávající rozlišení obrázku, vstupní rozlišení skeneru nebo výstupní rozlišení laseru osvitové jednotky nebo laserové tiskárny. Barevné skeny obrázků se zpravidla zhotovují na 300 DPI, pérovky na 600 DPI a více.
Pokud děláte obrázek jako podtisk nebo jen nějaký podkresový přechod, můžete použít rozlišení nižší než 300 DPI.

Tento HELP je pouze obecný a je určen pro začínající uživatele, kteří potřebují objasnit základní pojmy tiskového procesu a návazných aplikací. Více informací naleznete na Internetu, v odborné literatuře a v manuálech jednotlivých sw.