Úvod / Help / Měření písma

Písmo a jeho měření

Něco málo o písmu...

Velikost písma měříme speciálním měřítkem podle výšky verzálky. Výška verzálky je u každého písma jiná.

Patkové písmo

Písmo ukončené tzv. patkami. Patky jsou krátké vodorovné čáry, které leží na základní lince textu a umožňují text plynuleji sledovat. Patkové písmo je vhodnější pro delší texty. Patky zarovnávají řádky, zaplňují mezery mezi znaky a tak vedou oko po řádce a zjednodušují čtení.
Patková písma jsou například Times, Garamond, Jannon, Bodoni, Baskerville…

Bezpatkové písmo

Písmo, které patky nemá. Je dobře čitelné z větší vzdálenosti, proto je vhodné pro použití na plakátech, na zobrazovacích zařízeních, titulky. Je vhodné pro negativní sazbu.
Např. Helvetica, Gill Sans, Frutiger, Franklin…

Použití různých velikostí písma

• slovníky, jízdní řády – 6, 7 bodů
• noviny, knihy malého formátu, časopisy – 7, 8 bodů
• časopisy a rozsáhlá knižní díla – 9 bodů
• většina knih – 10 bodů
• knihy většího formátu – 11, 12 bodů
• dětské knihy – 14, 16 bodů
• knížky pro děti předškolního věku – 20, 24 bodů

Vyznačování textu


Zarovnání textu

Vlevo Na střed  Vpravo
(používá se v odborných časopisech,
titulcích novin)
(používá se v akcidenční sazbě 
pro sazbu menšího množství textu)
(používá se u popisků obrázků
nebo v margináliích  na sudé straně)
Na kurzu se účastníci seznámí
s hromadnou korespondencí, vytvářením a používáním formulářů
s možnostmi vkládání objektů
do programu Microsoft Word.
Na kurzu se účastníci seznámí
s hromadnou korespondencí, vytvářením a používáním formulářů
s možnostmi vkládání objektů
do programu Microsoft Word.
Na kurzu se účastníci seznámí
s hromadnou korespondencí, vytvářením a používáním formulářů
s možnostmi vkládání objektů
do programu Microsoft Word.

Do bloku
(používá se v knižní sazbě, u novin
a časopisů)
Na kurzu se účastníci seznámí s hromadnou korespondencí, vytvářením a používáním formulářů s možnostmi vkládání objektů do programu Microsoft Word.

Sazba v rámečku

­­­